Garantim la qualitat operativa en tots els processos

HSEQ

Lavaderos Europa SLU disposa d’un departament exclusiu de HSEQ per donar resposta a qualsevol contingència.

Seguretat

Cada persona de la nostra empresa és única, és per això que la seguretat de tots els treballadors de Lavaderos Europa SLU, així com dels nostres clients, és un dels nostres puntals.


Encoratgem a tots a ser conscients de les seves accions i dels riscos que comporta, per mitigar aquests i fer de la nostra empresa un lloc segur. Entre tots estem construint una cultura de seguretat
 

Seguridad
Calidad

Qualitat

En totes les nostres operacions busquem l’excel·lència. És per això que la qualitat és un valor i un objectiu de la nostra empresa.

 

Per aconseguir aquest objectiu, des de Lavaderos Europa SLU, fomentem la millora contínua de tota l’organització i la implicació de tots els nostres membres, posant el focus en la satisfacció tant del client intern com de l’extern.
 

Medi Ambient

Des de Lavaderos Europa SLU estem compromesos amb el Medi Ambient. Algunes de les pràctiques diàries que implementem a les nostres operacions a tots els nostres centres de rentat són l’ús de la millor tecnologia disponible (BAT, l’ús de productes de neteja segurs i respectuosos amb el Medi Ambient, la reducció de residus i el reciclatge.

 

Estem compromesos amb els recursos necessaris per protegir el Medi Ambient i no només complim amb tota la legislació ambiental aplicable sinó que ens esforcem per millorar-la.

Medio ambiente
Salud

Salut

A Lavaderos Europa SLU la salut és una de les nostres prioritats tant per als nostres veïns, per als nostres clients i per als nostres treballadors.

 

Complim o superem els estàndards nacionals de la indústria per un funcionament segur a totes les nostres instal·lacions.